Vítáme Vás v obchodu Norman Stone

Právě jste na:

Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Prodávající:

Norman spol s.r.o.
Na Podkovce 23

147 00  Praha 4

tel. 283 933 959, fax 283 933 408


e-mail: info@kamen-norman.cz
IČO: 61457001
DIČ: CZ61457001
jsme plátci DPH

(dále jen "prodávající")

1.2. Kupující:

Zákazníkem je každá fyzická osoba, fyzická osoba - podnikatel nebo  právnická osoba, která splní podmínky uvedené v objednávkovém formuláři.


(dále jen "kupující")

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1.       Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.kamen-norman.cz  jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.2.       Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky (e-mailem, písemně, faxem či telefonicky) prodávajícím.

2.3.       Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

2.4.       Kupující má právo bezplatně zrušit svou objednávku od objednání do jejího potvrzení, na zrušení objednávky v jiném termínu se mohou kupující a prodávající dohodnout individuálně.

2.5.       Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

2.6.       Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

2.7.       Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.kamen-norman.cz  kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a to jen pro potřeby obchodních aktivit mezi kupujícím a prodávajícím. Tímto se prodávající zavazuje neposkytovat jakýmkoliv způsobem osobní údaje kupujícího třetím osobám.

3. Dodací podmínky způsoby přepravy

3.1.       Vznikem kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím se prodávající zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu podle vyplněného objednacího formuláře v objednávce.

3.2.       Pokud není v objednávce stanoven termín dodání, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu sdělit dodatečně a průběžně jej informovat o případných změnách (týká se především zakázkové výroby, prodeje zboží upraveného podle přání zákazníka apod).

3.3.       Expedice zboží skladem k zákazníkovi je uskutečněna v nejbližším možném termínu v případě volby dobírka, popřípadě připsáním peněz na účet prodávajícího v případě volby předfaktura.

3.4.       Vlastní odvoz /osobní odběr/. Ze skladu provozovny firmy Norman na adrese: Hlavní 201, 25063 Veleň v průběhu pracovní doby: 7-12  12.30-15.30 v pracovní dny. Při volbě tohoto způsobu přepravy je zboží standardně zabaleno pro nakládku vysokozdvižným vozíkem a je účtováno pouze případné balné t.j příslušný počet nevratných palet ev. Big Bagů či Mini Bagů . Platba je možná převodem na zálohovou fakturu  /v plné výši objednávky/ v dostatečném předstihu před vyzvednutím, v hotovosti při převzetí, bezhotovostně kartou EC/MC, VISA. Nakládka zboží vysokozdvižným vozíkem je bezplatná. V případě zboží které je skladem bude zboží připraveno k odvozu do cca tří dnů od objednání. Termín připravenosti k odvozu bude obsahovat potvrzení objednávky, které bude zasláno do cca 24 hodin od objednání.

3.5.       Přepravní služba zajištěná firmou Norman spol. s r.o. . Pro tento druh přepravy využívá firma Norman smluvní přepravce cenově nejpříznivější pro celkovou hmotnost a objem dodávky /objednávky/. Využití je pro hmotnosti od 0 do 4900 kg celkové hmotnosti. Pro nižší hmotnosti /cca do 20 ti kg/ je využívána služba PPL a pro vyšší hmotnosti služba PPL Sprint, Schenker a Raben. Objednávky od 3000 kg do 4900 kg mohou být rozděleny z přepravních důvodů na dvě části. Cena přepravy obsahuje přepravné včetně nevratných palet. Vozidlo přepravní služby je na požadavek vybaveno plošinou pro složení paletovaného zboží na vhodném míslě se zpevněným povrchem, co nejblíže k zadané dodací adrese. V ceně této přepravy je naložení u výrobce, nutné nevratné přepravní palety a složení u objednatele /přesná dodací adresa/, pokud podmínky v místě vykládky umožňuji příjezd vozidel do celkové hm. cca 5 t a povrch umožní použití plošiny a paletového vozíku. Z uvedených důvodů jsou dodávky baleny do max. hmotnosti 700 Kg/1 pal. Složení je možné pouze v těsné blízkosti vozidla na zpevněný podklad. Platba u tohoto typu přepravy /z důvodu možných vysokých hmotností dodávek a tím nezanedbatelného přepravného/ je především na základě proformafaktury před dodávkou, případně úhradou v hotovosti nebo kartou na adrese provozovny formy Norman /Hlavní 201, 25063  Veleň  7-12,  12.30-15.30 v pracovní dny/. Dodávka na dobírku možná pouze po vzájemné dohodě. Pokud je zboží skladem bude dodací lhůta činit cca 5 prac. dnů a termín dodání bude potvrzen v potvrzení objednávky do 24 hodin od objednání. Orientační ceník pro přepravu po celé ČR viz. tabulka

3.6.       Individuelní návrh přepravy /vhodné pro hmotnosti dodávek vyšší než cca 3000 Kg nebo dodávky pro firmy vybavené manipulační technikou či pro dodací místa nedaleko od našeho skladu ve Veleni/. Pokud se Vám zdá přeprava při volbě 2 příliš nákladná pro dodávanou hmotnost, objem a vzdálenost od našeho skladu, můžeme se pokusit najít úspornější způsob přepravy. Při této volbě nebude celková cena obsahovat přepravu a přepravné navrhneme dodatečně na základě zadaného dodacího místa, hmotnosti a objemu dodávky a na použití případného obalového materiálu /palety , Bagy apod./. U tohoto způsobu přepravy nelze zaručit přesné datum dodání a vozidlo s vykládací plošinou /většinou je nutno zajistit vykládku/.  Platba po dohodě možná hotově při převzetí, předem na proforma fakturu či předem kartou či v hotovosti přímo na prodejně ve Veleni. 

3.8        Expedice zboží může být uskutečněna pouze v rámci ČR a platební měnou jsou   české koruny.

4. Platební podmínky a metody

4.1        Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat objednané zboží v ceně uvedené v objednávce. Výjimkou jsou dodatečné úpravy na zboží podle přání zákazníka, které jsou možné, avšak nejsou předmětem objednávky a kupující s prodávajícím se na nich dohodnou dodatečně.

4.2.       Způsoby platby:

4.2.1     Platba při převzetí zboží/dobírka – platba při převzetí je nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak za zboží zaplatit. Podle způsobu doručení je možné si  vybrat mezi platbou v hotovosti nebo platbou platební kartou.

Hotově – při osobním vyzvednutí zboží na prodejně

Dobírkou – při převzetí zboží od doručovatele – se zboží hradí v hotovosti řidiči přepravní společnosti. /Tento způsob platby může být omezen celkovou výší dobírky/

Platební kartou Visa/MasterCard – pouze při osobním vyzvednutí zboží na prodejně

4.2.2.    Převodem předem - cenu za objednané zboží kupující zaplatí klasickým bankovním převodem na účet prodávajícího 140604041/0100 a to na základě předem zaslané zálohové faktury. Po připsání platby na účet prodávajícího obdrží kupující na svůj email daňový doklad.

Při platbě převodem předem:

             - může být konečný termín dodání ovlivněn termínem uhrazení platby (zboží bude expedováno až po připsání platby na účet prodávajícího)

             - je třeba, aby byla částka připsána na účet prodávajícího nejpozději do pěti pracovních dnů po potvrzení objednávky, v opačném případě ji lze považovat za zrušenou

             - při osobním odběru zboží, uhrazeného převodem předem, je třeba předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

4.2.3     Hotově či kartou předem na prodejně – objednané zboží je možné v hotovosti či kartou zaplatit předem přímo na prodejně a následně bude zboží doručeno.

4.2.4     Kartou předem – platba kartou přes internet.

4.3.         V případě akčních nabídek, ve kterých je nabízen výběr zboží v určité hodnotě     zdarma se tato částka neprojeví v objednávce, ale odčítá se až v předfaktuře.
4.4.         Neuhrazením celé částky za objednané zboží zaniká kupní smlouva.

5. Reklamace a záruční podmínky 

5.1.       Veškeré reklamační podmínky se řídí zákonem 367/2000Sb (§ 53 odst. 7 OZ).

5.2.       Na veškeré zboží se poskytuje záruka ze zákona, pokud není uvedeno jinak.

5.3.       Pokud není přiložen záruční list slouží k tomuto faktura či dodací list s přesným datem prodeje výrobku

5.4.       V případě zjištění závad či nesouladu s objednávkou je zákazník povinen nahlásit tuto skutečnost nejpozději do 3 pracovních dnů formou emailu doručeného na adresu info@kamen-norman.cz , kde uvede přesný popis závady, v případě poškození provede fotodokumentaci.

5.5.       Prodávající je povinen do 3 pracovních dnů poskytnout informaci o formě vyřízení reklamace.

5.6.       Případné reklamace se uplatňují v provozovně firmy Norman spol. s r.o., Hlavní 201, 250 63  Veleň, Praha - východ a to zasláním zboží v původním obalu a nepoškozeném stavu, jakýmkoliv způsobem kromě dobírek, které nebudou převzaty.

5.7.       V zákonné lhůtě 30 dnů bude výrobek opraven, vyměněn poškozený díl či dodán nový kus.

5.8.       V případě vrácení částky za nákup, bude toto řešeno formou dobropisu a převodu částky na účet zákazníka

5.9.       Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, neodbornou montáž či zanedbání doporučené údržby, popřípadě na vady vzniklé jiným nepovoleným zásahem. 

7. Vrácení zboží bez udání důvodu

7.1.       Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.

7.2.       Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět na vlastní náklady v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

7.3.       Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely občanského zákoníku č.367/2000 od kupní smlouvy:

7.3.1.    na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

7.3.2.    na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

7.3.3.    na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

7.3.4.    na dodávku audio a video nahrávek, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

7.3.5.    na dodávku novin, periodik a časopisů,

7.3.6.    spočívající ve hře nebo loterii.

8. Závěrečná ustanovení

8.1.       Veškerý provoz na  www.kamen-norman.cz  se řídí občanským zákoníkem v případě, že nakupující je fyzická osoba.

8.2.       Veškerý provoz na  www.kamen-norman.cz  se řídí obchodním zákoníkem v případě, že nakupující je fyzická osoba-podnikatel, nebo právnická osoba.

8.3.       Tyto obchodní podmínky jsou platné na území České Republiky.

9. EET - elektronická evidence tržeb

9.1        Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online a v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.